Krajowy System Ratowniczo - GaśniczyW roku 2000 Komendant Główny PSP, decyzją nr V/03/KSRG z dnia 08.06.2000 roku, włączył naszą jednostkę OSP WADLEW, do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.


Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy (KSRG) powstał w 1995 roku w wyniku połączenia formacji PSP i Obrony Cywilnej. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.
KSRG Struktura - Zakres działania PDFObrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Liczba odwiedzin:
monitoring pozycji
Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest środa, 11 sierpnia 2022 r.
222 dzień roku